Loading color scheme

CrefoZert [TR]

Denetim sırasında şirket iyi bir kredi itibar yapısı göstermiş olup tüm belgelendirme ölçütlerini karşılamıştır:

• Kredi itibar endeksi < 250 veya kabul görmüş bir kredi derecelendirme ajansı derecelendirmesine göre BBB’den daha iyi-
• Bilanço derecelendirmesi < CR8
• Yönetimin başarılı anketi: önemli kredi itibar riskleri saptanamamıştır

Downloads

Sertifika

Bilançosu Değerlendirme